מיסוי בארה"ב

קטגוריה: (מידע לעסקים) מאת: צוות מקצועי on 24-02-2018

0

גם עסקים בארה"ב יכולים להתנהל מרחוק!

בחודש דצמבר 2017 אושרה רפורמת המיסוי הפדראלי בארה"ב. ההקלות במיסויחברות במסגרת הרפורמה מקלות גם על ישראלים המבקשים לפתוח חברה או עסק בארה"ב.

הקמת עסק וניהול הפעילות העסקית בארה"בכרוכים בהיבטים רבים ושונים של ניהול ומיסוי. זהו עניין מורכב ומסובך ודרושה הכרות מעמיקה של המיסוי בארה"ב הן ברמת המדינה בה רשוםהעסק והן ברמה הפדראלית.

מיסוי בארה"ב – מי יודע איך זה עובד?

חוקי מיסוי בארה"ב מתייחסים לכל תקופת החיים של עסק הפועל בתחומיה.לכל מדינה חוקי מיסוי משלה, כללים שונים לפתיחת עסקים ושוני בין מדינה למדינה בחובת דיווח על הכנסות.

מיסוי בארה"ב כולל את חוק המיסוי הפדראלי החל על כלל העסקים בכל המדינות. כך לדוגמא: יכול להיות מצב בו יידרש מעסק דיווח על ההכנסות לרשות הפדרלית וגם לרשות במדינה בה היא הוקמה.

בגלל המורכבות של סוגיות המיסוי והחובה להכיר את החוקים בשתי הרמות, חשוב לקבל סיוע מרואה חשבון מורשה בארה"ב.
רואה חשבון אמריקאי יכול לנהל עבור העסק שהקמתם בארה"ב את ההיבט הפיננסי ואתהיבטי המיסוי החלים עליו בארה"ב. במיוחד אם החלטתם להישאר בישראל ולנהל את העסק מרחוק.

אילו שירותים ניתן לקבל מרואה חשבון אמריקאי?

✔ תהליך פתיחת עסק. באופן כללי, קיימים שני סוגי התאגדויות בארה"ב, תאגיד (Corporation) וחברה בע"מ מסוג Limited Liability Company ) LLC). רואה החשבון הבקי בסוגיות מיסוי בארה"ב ישמש כיועץ לבחינת השלכות המיסוי של העסק שלכם.
הוא יוכל לסייע לכם בפתיחה חלקה וללא תקלות של העסק, לעזור בבחירת סוג החברה המתאים למבנה הפעילות שלכם. חוקי המיסוי ושיעורי המס שונים ממדינה למדינה ובמדינות מסוימות אין מיסוי חברות כלל ויש לכך השפעה על ההחלטה באיזו מדינה כדאי לפתוח את העסק.

✔ דיווח על הכנסות. כל עסק מדווח על הכנסותיו בטופס מיוחד בהתאם לסיווגו. רואה חשבון אמריקאי ידאג לדיווח נכון בהתאם למבנה הבעלות העסק. הוא גם ידאג לדיווח עבור ישראלים, תושבים מחוץ לארה"ב על הכנסה שמקורה בארה"ב.

✔ ניכוי מס על הוצאות עסקיות. מיסוי בארה"ב כולל גם אפשרות של ניכוי מס על הוצאות במהלך הפעילות השוטפת של העסק כגון, שכר, פרסום, אירוח. יש מצבים בהם ניתן לנכות רק חלק מההוצאה. למס הכנסה בארה"ב יש רשימה של הוצאות המותרות לניכוי. רואה חשבון אמריקאי יכול להנחות את בעל העסק כיצד לבצע תכנון מס אופטימלי. כלומר מה מותר להגיש לניכוי ומה לא.

✔ החזרי מס. בארה"ב ניתן לקבל החזר מס על הוצאות שונות גם אם אין הכנסה ולא שולם מס. החזר מס בארה"ב יכול להסתכם לסכומים משמעותיים בתדירות שנתית. רואה החשבון יכול לייעץ האם מגיע לכם החזרי מס ולסייע בהגשת הבקשה.

✔ ביטולי קנסות. הקנסות המוטלים ע"י מס ההכנסה האמריקאי גבוהים, מחמירים וקשים לביטול. ניסיונו של רואה החשבון יכול לסייע בביטולי הקנסות או בהפחתתם.

לסיכום

רבה המורכבות של מיסוי בארה"ב וכדאי להיות זהירים בהתנהלות מול מס הכנסה האמריקאי, כמו כן ניהול מרחוק של עסק יחד עם האחריות לניהול פיננסי נכון, יכול להכביד על הבעלים ולהסיט את תשומת ליבו מהליבה המקצועית של העסק. לכן כדאי להתייעץ ואף להשתמש בשירותיו של רואה חשבון מורשה בארה"ב. תכנון מס חייב להיעשות בתשומת לב יתרה!